Právní služby

Naše realitní kancelář spolupracuje s několika advokátními kancelářemi, které se specializují na problematiku nemovitostí a které pro nás zajišťují pravidelné aktualizace smluv a dokumentů nezbytných pro jednoznačně bezpečný obchod a je tedy téměř vyloučené, že by nějaká zakázka nebyla řádně dokončena včetně kompletního smluvního zabezpečení. Při každé realitní transakci je nutné zajistit bezpečný a transparentní průběh vzájemného finančního (event. majetkového) vypořádání (cash flow), které zajišťujeme formou zajištěných depozitních úschov.

Zajišťujeme nebo sami poskytujeme kompletní právní servis v oblasti nemovitostí:

ilustrační foto

 • ověření vlastnických práv
 • zajištění ověřených kopií nabývacích titulů k nemovitostem
 • zpracování nájemních či podnájemních smluv
 • předkupní smlouvy (smlouvy o smlouvách budoucích)
 • smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem
 • návrhy na vklad či zápis práva do katastru nemovitostí
 • zajištění refinancování nemovitostí
 • výmazy zástavních práv k nemovitostem
 • vyplacení zástav a zajištění výmazních kvitancí
 • sepsání prohlášení o vymezení jednotek
 • výpovědi z nájmu bytu
 • žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu
 • rozdělení majetku při rozvodu
 • depozitní úschovy finančních prostředků

Zajišťujeme kompletní servis při zpracování odhadů a znaleckých podsudků:

 • znaleckých posudků podle vyhlášky
 • tržních ocenění nemovitostí a pozemků
 • odhady nemovitostí pro účely poskytnutní hypotečních či jiných úvěrů

Pomůžeme při placení daní:

 • zpracujeme správně a bez zbytečných prodlev daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí včetně příloh
 • zpracujeme daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • poradíme jako správně a včas zaplatit daň
 • zabezpečíme, že bude z obchodní transakce – prodej nemovitosti, daň řádně zaplacena tak jak je stanoveno zákonem nebo dohodou smluvích stran tak, že částka určená na úhradu příslušné daně nebude uvolněna na účet prodávajícího, nýbrž bude poukázána přímo na účet příslušného finančního úřadu pod příslušnými variabilními symboly.

Kontaktujte nás!

*
*
*
*
phone: lname: