Poslední méně obvyklou formou vlastnictví zprivatizovaných bytových domů, je vlastnictví celé nemovitosti právnickou osobou - společností s ručením omezeným, kdy jednotliví uživatelé (nájemci) bytů jsou ve společenské smlouvě definováni jako společníci příslušné společnosti s ručením omezeným a zároveň výluční uživatelé konkrétních bytových jednotek. Pokud dojde k situaci, kdy některý z uživatelů bytu, který je zároveň společníkem s.r.o. chce předmětnou bytovou jednotku "prodat", není toto ve skutečnosti možné. Společník v těchto případech má ve většině případů právo pouze s ohledem na společnenskou smlouvu výlučného užívání bytu a nelze tedy hovořit prodeji bytu. Lze však zrealizovat úplatný převod obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným, přičemž nakládání s majetkem "firmy" se řídí platnou společenskou smlouvu. Převod obchodního podílu lze obvykle provést pouze na základě schválení převodu obchodního podílu valnou hromadou společnosti, kterou tvoří všichni společníci (uživatelé jednotlivých bytů, kteří též mívají obvykle předkupní právo), o tomto převodu bude učiněn za přítomnosti notáře zápis, který bude podnán k provedení změn příslušnému rejstříkovému soudu. Převod je účinný okamžikem zápisu nabyvatele převáděného obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným do příslušného obchodního rejstříku. Tato forma vlastnictví je z administrativních i daňových důvodů pro zájemce o uskutečnění "prodeje" bytu (pro převodce) dosti komplikovaná a nevýhodná. Tyto případy se objevují obvykle jen u společností, které vznikly v souvislosti s privatizací bytů z majetku státu nebo obcí. Většina společností, které zprivatizovaly domy tímto způsobem (do s.r.o.) již pochopila, že výhody které pro ně s.r.o. přináší velmi degradují byrokratická a daňová negativa a proto jich již většina byla transformována na bytové družstvo, čímž většina problémů odpadla. Ještě se však lze s tímto druhem vlastnictví bytového domu setkat.